Zmeňte svet<br/> prostredníctvom jedla!

Zmeňte svet
prostredníctvom jedla!

Náš súčasný potravinový systém je zodpovedný za tretinu celosvetových emisií a výrazný úbytok biodiverzity. Musíme prejsť od klimaticky náročného globálneho obchodu k spravodlivým, krátkym distribučným sieťam a miestnym ekonomikám, aby sme vybudovali dôveru medzi výrobcami a spotrebiteľmi.

Udržateľné spracovanie a distribúcia potravín
Udržateľná spotreba potravín a uľahčenie prechodu na zdravé a udržateľné stravovanie
Udržateľná výroba potravín
Predchádzanie plytvaniu potravín

Prečo by nám malo záležať na tom, čo jeme?

Spôsob výroby a spotreby potravín by mal byť súčasťou riešenia, nie príčinou zmeny klímy. Každý z nás môže niečo zmeniť.

V diskusii o potravinách a klíme musia zaznieť hlasy mladých ľudí - každý hlas by mal byť súčasťou riešenia. Pripojte sa k stratégii "Z vidličky na stôl" a pomôžte formovať spravodlivý, zdravý a udržateľný potravinový systém pre všetkých.