Změňte svět<br/> prostřednictvím jídla!

Změňte svět
prostřednictvím jídla!

Náš současný potravinový systém je zodpovědný za třetinu celosvětových emisí a značnou ztrátu biologické rozmanitosti. Musíme přejít od klimaticky náročného globálního obchodu ke spravedlivým, krátkým distribučním sítím a místním ekonomikám, abychom vybudovali důvěru mezi výrobci a spotřebiteli.

Udržitelné zpracování a distribuce potravin
Udržitelná spotřeba potravin a usnadnění přechodu na zdravou a udržitelnou stravu
Udržitelná produkce potravin
Předcházení plýtvání potravinami

Proč bychom se měli starat o to, co jíme?

Způsob produkce a spotřeby potravin by se měl stát součástí řešení, nikoli příčinou změny klimatu. Každý z nás může něco změnit.

V diskusích o potravinách a klimatu musí být slyšet hlasy mladých lidí - každý hlas by se měl stát součástí řešení. Připojte se ke strategii "Od zemědělce ke spotřebiteli" a pomozte utvářet spravedlivý, zdravý a udržitelný potravinový systém pro všechny.